χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Πυροβοληθείς πιό ψυχρός διανομέας
Ενιαίο πυροβοληθε'ν μπουκάλι ψυγείο
Διπλό πυροβοληθε'ν ψυγείο
Κατεψυγμένος πυροβοληθείς διανομέας
Κρύος πυροβοληθείς διανομέας ποτού
Κρύα πυροβοληθείσα μηχανή
Μηχανή βρυσών ποτού
Ψυγείο διανομέων ποτού
Πυροβοληθείσα πιό δροσερή μηχανή
Πιό ψυχρή μηχανή οινοπνεύματος
Πυροβοληθείς ψυκτήρας γυαλιού
Κατεψυγμένος διανομέας ποτού